ปรัชญาศึกษา: บทที่ 2 การสอนอย่างปรัชญา

แม้จะมีเนื้อหาปรัชญาในการอบรมสั่งสอนแล้ว แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ  วิธีการสอน (literacy teaching) ที่จะต้องอบรมสั่งสอนกันตลอดชีวิต การอบรมสั่งสอนอย่างไรจึงจะมีความรู้และมีสมรรถภาพคิดได้อย่างเหมาะสมตลอดชั่วชีวิต  การอบรมซ้ำๆ เท่านั้นเพียงพอหรือไม่ มีวิธีการสอนใดที่เป็นหลักคิดในการสอนที่จะทำให้การเชื่อได้ว่าผู้รับการอบรมจะเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และวิธีการสอนนี้ก็ย่อมเป็นปัญหาทางปรัชญาเช่นกัน Continue reading “ปรัชญาศึกษา: บทที่ 2 การสอนอย่างปรัชญา”

ปรัชญาศึกษา: บทนำ

ความเข้าใจเบื้องต้น      

คนทั่วไปสนใจปรัชญา อยากรู้ว่านักปรัชญาคิดอะไร ลึกลับแค่ไหน ภาษาปรัชญาดูจะเป็นภาษาที่ยุ่งยาก ใช้คำยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ  แต่ทุกคนอยากอ่านปรัชญาแล้วรู้สึกว่าเขาเข้าใจจริงๆ บรรยากาศการศึกษาปรัชญา ควรเต็มไปด้วยมิตรภาพและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจ ไม่อวดรู้อวดฉลาด อย่าหลงตนเร็วเกินไปว่ารู้ปรัชญาการรู้ถึงขั้นนักปรัชญาเป็นเรื่องของความสามารถและโอกาสเฉพาะตัว ช่วยกันได้แต่ทำแทนกันไม่ได้ Continue reading “ปรัชญาศึกษา: บทนำ”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑