ทุนนิยม

Capitalism

capitalism

ทุนนิยมมีแนวความคิดที่เชื่อว่าทุนนั้นมีความสำคัญในการทำธุรกิจมากที่สุดโดยเปรียบเสมือนศีรษะ (cap = หัว) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในร่างกาย ซึ่งตรงกับภูมิปัญญาไทย ที่สร้างคำพังเพยว่า  “หว่านพืชเพราะหวังผล” ต้องลงทุนจึงจะมีโอกาสได้กำไร แต่ถ้าเป็นการลงทุนแล้วนอกจากมีโอกาสได้กำไรแล้วนั้น ยังมีโอกาสขาดทุนด้วย

การที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้าดีหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจหรือระบอบการปกครอง  เพราะระบอบการปกครองไหนมันก็ดีได้หรือจะไม่ดีได้ทั้งนั้น แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่คนที่ใช้อำนาจ  การมาเลือกระบอบการปกครอง มันก็เหมือนกบเลือกนาย  ดังนั้นเราจึงต้องอบรมประชาชน ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่สามารถเลือกผู้นำแบบนั้นได้  ถ้าคนเลือกรู้จักเลือก และก็มีตัวเลือกที่ดีด้วยนั้น จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าประชาชนรู้จักเลือก แต่ไม่มีตัวให้เลือก มันก็ไม่ดีเหมือนกัน ดังนั้นมันจึงต้องมีทั้งคนรู้จักเลือกเป็นด้วยและก็มีตัวให้เลือกด้วย แล้วจะทำอย่างไร ก็ต้องเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในสังคม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s