Teresa d’Avila

Teresa d’Avila, Santa เตเรซาแห่งอาวิลา,นักบุญ

ผู้แต่ง : กันต์สินี  สมิตพันธ์

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

                Santa Teresa d’Avilaเตเรซาแห่งอาวิลานักบุญ(Santa Teresa d’Avila 1515-1582) หรือเรียกตามศาสนนามว่านักบุญเตเรซาแห่งพระเยซู (Santa Teresa de Jesu)เกิดที่เมืองอาวิลา  ประเทศสเปน  จากครอบครัวขุนนาง  บิดานามว่าอันฟอนโซ  ซานเคสแห่งเชปาดา (Alfonso Sanchez de Cepada) อัศวินแห่งราชอาณาจักรคัสตียา  มารดานามว่าเบอาตรีเชอาฮูมาดา (Beatrice Ahumada)   เป็นลูกคนที่ 3  ในพี่น้อง 9 คน  มารดาเป็นคนเคร่งศาสนา จึงอบรมบุตรธิดาให้ซาบซึ้งในศาสนาคริสต์ตั้งแต่ยังเยาว์วัย  เตเรซาชอบอ่านนวนิยายผจญภัยของอัศวิน  และเคยแต่งเองด้วย  ทำให้จิตใจเข้มแข็งห้าวหาญและกล้าเสี่ยง  เคยชวนพี่ชายไปตัดหัวชาวมุสลิมเพื่อพระเยซู (แต่จริง ๆ ไม่ได้ไป)  ภายหลังจึงได้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่วิถีทางของชาวคริสต์  จึงได้หันความสนใจไปแสวงหาวิถีชีวิตที่ดีที่สุด  และได้พบวิถีซึ่งคริสตจักรคาทอลิกรับรอง

มารดาถึงแก่กรรมเมื่อเตเรซาอายุได้ 13 ปี  บิดาเห็นว่าไม่มีใครดูแล  จึงฝากเข้าเป็นนักเรียนประจำในโรงเรียนของคณะแม่ชีที่เคร่งมาก  รู้สึกชอบการตัดกิเลสเพื่อรักพระเจ้า แต่ไม่ชอบทุกรกิริยา อยู่ประจำได้ปีครึ่งก็ล้มป่วยต้องกลับบ้าน  พยายามปฏิบัติตนตามอุดมคติของตนเองที่คิดได้ในขณะอยู่โรงเรียนประจำ

เมื่ออายุ 20 ปีไปค้างอยู่บ้านลุง  ลุงใช้ให้อ่านจดหมายของนักบุญจีโรม(Jerome 342?-420) ว่าด้วยชีวิตถือพรต  จึงตัดสินใจเข้าถือพรตในสำนักคาร์เมลแห่งอาวิลา  รู้สึกว่าวินัยหย่อนยานเกินไป ครั้นได้เป็นอธิการิณีก็ปรับปรุงวินัยให้เหมาะสม  จนเป็นที่นิยมของบรรดาผู้ถือพรตทั้งชายและหญิงเรื่อยมาจนทุกวันนี้

ท่านได้นิพนธ์ประสบการณ์การถือพรตของท่านไว้  ที่นับว่าสำคัญได้แก่  สป.El camino de la perfeccion (The Way of Perfection =วิถีแห่งความสมบูรณ์) , สป. El Castillo Interior (The Interior Castel = ป้อมปราการภายในจิตใจ) ; สป. Vida (Life = ชีวิต)  ซึ่งท่านนักบุญเล่าประสบการณ์ภายในชีวิตของตนเอง

งานเขียนเหล่านี้เป็นตัวอย่างและแนวทางของฌานนิยมแบบคาทอลิก  ซึ่งระมัดระวังอย่างมากในการหลีกเลี่ยงลัทธิสรรพเทวนิยม  และหลีกเลี่ยงลัทธิโมลีนา(Molinism) ทางของนักบุญเตเรซาจึงเป็นทางสายกลางระหว่างทางสุดโต่งที่กล่าวมาข้างต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s