Spinoza on miracle

spinoza

Spinoza on miracle สเผอโนว์เสอว่าด้วยปาฏิหาริย์

ผู้แต่ง : รวิช  ตาแก้ว

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

ปาฏิหาริย์มิได้มีจริง แต่มีเพราะความไม่รู้ของมนุษย์ซึ่งพยายามจะคิดทุกอย่างแบบมนุษย์  จึงปั้นเรื่องอันตปัจจัยและการกปัจจัยขึ้น ตอนไหนไม่เห็นส่วนเกี่ยวโยงระหว่างสาเหตุ-ผล ก็เหมาเอาว่าเป็น ปาฏิหาริย์ มาจากน้ำพระทัยของเบื้องบน ที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์ไม่ใช้เหตุผล จนกระทั่งคณิตศาสตร์นำความสว่างมาส่องให้ จึงสามารถปลีกตัวออกจากความผิดหลงได้ เหตุผลจึงยังคิดได้ด้วยวิธีคณิตศาสตร์นั่นเอง

ไบเบิลไม่มีประกาศิตบ่งบอกวิชาการ (Bible has no authority of knowledge)  ศาสดาประกาศกและนักสอนศาสนาในไบเบิล ไม่ได้พิสูจน์แบบคณิตศาสตร์ จึงไม่สามารถให้ความรู้แน่นอน จึงอ้างว่าได้รับการดลใจเป็นทางออก  และเพื่อยืนยันว่าได้รับการดลใจจริงก็อ้างปาฏิหาริย์ ซึ่งปัญหาก็มีอีกว่าอันไหนเป็นปาฏิหาริย์แท้ เพราะนักเล่นกลก็ทำให้น่าทึ่งได้มากและปีศาจก็อาจช่วยทำปาฏิหาริย์ให้ก็ได้  ชาวพรรคฟาริสิ(Pharisee)ยังเคยสงสัยว่าพระเยซูทำปาฏิหาริย์โดยอาศัยจอมปีศาจ

ความจริงแล้วคำสอนของประกาศก(prophet)ล้วนแต่เป็นเรื่องเพ้อฝันในอุดมคติที่ถ่ายเทออกมา

กระไรก็ดี ประกาศกสอนด้วยใจซื่อ เป็นนิสัยของชาวยิวทั่วไปอยู่แล้วที่เห็นทุกอย่างเกี่ยวข้องกับพระเจ้า ทั้งนี้มิได้หมายความว่าคำสอนเหล่านั้นผิด แต่หมายความเพียงแต่ว่าไม่มีหลักค้ำประกันความแน่นอน จนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยวิธีคณิตศาตร์เสียก่อน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s