second paradigm of Mesopotamia

meso.jpg

second paradigm of Mesopotamia กระบวนทรรศน์ที่ 2 ในเมโสโพเทเมีย

ผู้แต่ง : เอนก  สุวรรณบัณฑิต

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

ชาวแบบิโลเนียสังเกตท้องฟ้าจนเข้าใจวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์  ว่าเคลื่อนติดไปกับครอบฟ้าก็จริง  แต่ก็เปลี่ยนตำแหน่งไปวันละนิด ๆ ทุกวันอย่างไม่เท่ากัน โดยแต่ละดวงมีวัฏจักรเฉพาะของตนที่สามารถกำหนดได้  พวกเขารู้จักแบ่งความนานของวัน (กลางวันกับกลางคืน) ออกเป็น 24 ส่วน เรียกว่า ชั่วโมง ชั่วโมงแบ่งออกเป็น 60 ส่วน เรียกว่า นาที และนาทีแบ่งออกเป็น 60 ส่วน เรียกว่า วินาที

พวกเขาสังเกตว่าทุกวันจุดสุดยอดของดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปนิดหนึ่งบนครอบฟ้าเป็นวงกลมปีละรอบ  โดยเทียบกับตำแหน่งตายตัวของดาวฤกษ์   เรียกว่า จักรราศี (sodiac)  พวกเขาจึงแบ่งวงกลมนั้นเป็น 12 ส่วน เท่า ๆ กัน เรียกว่า 12 ราศี (sodiacal sign) โดยมีเนื้อที่เท่ากับ 30 องศา ของเสี้ยววงกลมแห่งจักรราศี  แต่ละราศีได้ชื่อตามกลุ่มดาวฤกษ์ที่ประจำอยู่ คือ  ราศีเมษ (Aries = Ram)  ราศีพฤกษ์ (Taurus = Bull)  ราศีเมถุน (Gemini = Twins)  ราศีกรกฏ (Cancer = Crab)   ราศีสิงห์ (Leo =Lion)   ราศีกันย์ (Virgo = Virgin)  ราศีตุล (Libra = Balance)  ราศีพฤศจิ (Scorpio = Scorpion)  ราศีธนู (Sagittarius = Archer)   ราศีมังกร (Capricornus = Horn-goat)   ราศีกุมภ์ (Aquarius = Water-bearer)  ราศีมีน (Pisces = Fish)

ต่อจากนั้นก็สังเกตการโคจรของดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ว่าผ่านราศีใดบ้าง เวลาใด คอยสังเกตบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโดยสัมพันธ์กับตำแหน่งของดาวต่าง ๆ ในท้องฟ้า โดยถือว่า ปรากฏการณ์ในท้องฟ้าเป็นภาษาที่เบื้องบนใช้พูดกับมนุษย์โดยอาศัยการตีความหมายของผู้รู้ ใช้เป็นเกณฑ์พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามที่ดาวต่าง ๆ จะโคจรซ้ำตำแหน่งเดิม

ดังนั้น ใครที่เกิดในราศีใดก็หมายความว่าชีวิตทั้งหมดจะขึ้นกับราศีนั้นว่า  จะมีดาวโคจรผ่านเข้ามาในเวลาใดบ้าง  หรือมีปรากฏการณ์พิเศษใดเกิดขึ้นควบคู่กันบ้าง   เช่น เชื่อกันว่าเมื่อพระเยซูประสูติมีดาวหางปรากฏในท้องฟ้า นักดูดาวชาวแบบิโลวเนียตีความหมายออกว่า มีผู้มีบุญมาเกิด ณ ขณะดาวหางเริ่มปรากฏ ผู้รู้ 3 คน ดั้นด้นมาหาผู้มีบุญที่เกิดในราศีดังกล่าว ณ ตำแหน่งที่ตั้งของดาวหาง  ซึ่งปรากฏว่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ณ ตำบลเบธเลเฮม ของประเทศจูเดีย (Judea)ในขณะนั้น  เมื่อพบแล้วก็ได้ถวายสักการะพร้อมด้วยของกำนัล 3 อย่าง คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ (น้ำมันชะโลมศพ) ตามธรรมเนียมของพวกเขา (มัทธิว 2: 11)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s