scientific method and technology

scienctific.jpg

scientific method and technology วิธีการวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : ศุภชัย  ศรีศิริรุ่ง

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

มนุษย์เราพัฒนาเทคนิคควบคู่มากับศิลปะมนุษย์พัฒนาเทคนิคเพื่อความสะดวกและพัฒนาศิลปะเพื่อความสบาย มนุษย์เราจึงสะดวกสบายมากขึ้นตามลำดับเรื่อยมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ยุคโบราณยุคกลางจนถึงปีค.ศ.1687 เทคนิคเหล่านั้นพัฒนาขึ้นโดยบังเอิญพบเทคนิคใหม่โดยบังเอิญด้วยวิธีลองผิดลองถูกไม่มีวิธีการแน่นอนที่ใช้ร่วมกันมีแต่ความอยากพบอะไรใหม่ๆที่ให้ความสะดวกสบายแก่ชีวิตความเป็นอยู่เมื่อพบก็คือพบไม่รู้ทำไมจึงพบก็ต้องอธิบายไปว่าเพราะความบังเอิญหรือเพราะเบื้องบนช่วยทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรให้ดีกว่านี้

ครั้นนิวเทินเสนอวิธีเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ก็ถือเป็นมาตรฐานทั้งการปฏิบัติและการอธิบาย คือ เมื่อทำตามวิธีแล้วและพบอะไรก็รู้ว่าทำไมจึงพบ และถ้าไม่พบอะไรก็รู้ว่าทำไมจึงไม่พบ  ก็อาจจะแก้ไขปรับปรุงวิธีการให้กระชับขึ้น การพบเทคนิคใหม่ ๆ ตลอดจนกฎเกณฑ์ใหม่จึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่ง ๆ ขึ้น เครื่องมือเบื้องต้นสามารถผลิตเครื่องมือที่ใหญ่และซับซ้อนได้ขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อมีเครื่องมือมากขึ้นต้องการพลังงานเดินเครื่องมากขึ้น ก็พบว่าถ่านหินช่วยได้โดยเผาน้ำให้เป็นไอดันลูกสูบ รถไฟ เรือกลไฟ เครือบินก็ตามมา  ต้องการเหล็กและแร่อื่น ๆ มาทำพาหนะเหล่านี้ ก็ต้องทำเหมือง ทำโรงงาน ทำตลาด สังคมอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้น จำเป็นต้องสร้างกฎหมายให้เหมาะสม มิฉะนั้นคนในสังคมจะเอาเปรียบกัน คนเสียเปรียบเดือดร้อนหนักจะลุกฮือ ฯลฯ จำต้องจัดระบบสังคมใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s