Ramée, Pierre de la

ramee

Ramée, Pierre de la  ปิแอร์แห่งราเม

ผู้แต่ง : รวิช  ตาแก้ว

ผู้ปรับแก้ :  กีรติ  บุญเจือ

                ปิแอร์แห่งราเม (Pierre de la Ramée 1515-1572)  นิยมเรียกตามภาษาละตินว่า เรเมิส (Ramus) เป็นชาวฝรั่งเศส เกิดในแคว้นซัวส์ซงส์ (Soissons)  จากครอบครัวยากจน จึงต้องทำงานเพื่อความอยู่รอด  แต่ก็พยายามศึกษาด้วยตนเองในยามว่างและเวลากลางคืน  โชคดีได้เข้าทำงานฝ่ายบริการในมหาวิทยาลัยแห่งนาวาร์(Navarre) ตะเกียกตะกายเรียนจนสอบได้ปริญญาโท  เขียนวิทยานิพนธ์ต่อต้านการฟื้นฟูปรัชญาของแอเริสทาเทิล ถูกต่อต้านและกลั่นแกล้งจากขบวนการฟื้นฟูแอเริสทาเทิล  ได้รับเชิญไปสอนในวิทยาลัยแห่งประเทศฝรั่งเศส (ฝร. College de France) ยิ่งถูกกลั่นแกล้งหนักขึ้น  จึงไปเข้าขบวนการลัทธิแคลวิน  ในที่สุดถูกฆาตกรรม

จุดที่เรมิสต่อต้านมากที่สุดก็คือ  การพิสูจน์ในรูปนิรนัยของแอเริสทาเทิล ซึ่งเรเมิสถือว่าล้าสมัยแล้ว  ทำให้นักศึกษามัวเมาอยู่กับการใช้เหตุผลพิสูจน์เพื่อยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตน  หาประโยชน์อันใดมิได้ แต่กลับทำให้ความคิดสร้างสรรค์อับเฉาลง

เรเมิสเองสงสัยว่าหนังสือ ตรรกวิทยาที่เชื่อกันว่าเป็นของแอเริสทาเทิลนั้น อาจจะไม่ใช่ของแอเริสทาเทิลจริง ๆ ก็ได้  จะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่สำคัญ เพราะควรเลิกสนใจได้แล้ว   หันมาสนใจวิธีใหม่กันดีกว่า คือ ใช้ประสบการณ์หาความรู้พื้นฐานที่แน่ใจได้  แล้วจึงเก็งไปสู่ความจริง อื่น ๆ ต่อไปอย่างมีแบบแผน   ตรรกวิทยาจึงน่าจะมีหน้าที่แยกประเด็นเพื่อเป็นแนวทางให้ค้นคว้าในสิ่งที่เป็นไปได้  ให้รู้ว่าควรสนใจพิจารณาด้านใดบ้าง เมื่อได้คำตอบแล้วปรัชญาก็ควรทำหน้าที่กำหนดวิธีเสนอความคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน  น่าฟัง  และจูงใจ  ตามหลักฐานที่หามาได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s