Newton, Sir Issac

Newton, Sir Issac เซอร์ไอเสิค นิวเทิน

ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เซอร์ไอเสิค นิวเทิน (Sir Issac Newton 1642-1727) เป็นชาวอังกฤษ เกิดก่อนมรณกรรมของกาลิเลโอ 4 ปี และของเดการ์ต 8 ปี สังกัดค่ายโปรแตสเตนต์จึงไม่ต้องคอยระวังการเสนอความคิดใหม่อย่างกาลิเลโอและเดการ์ต เรียนที่เคมบริดช์ ในปี ค.ศ.1665 ขณะเป็นนักศึกษาอยู่และกำลังขบคิดเรื่องการโคจรของดวงดาวในท้องฟ้าตามที่ได้เรียนรู้ข้อมูลของนักปราชญ์ต่าง ๆ ลูกแอปเปิลตกลงมาตรงหน้า ก็ฉุกใจคิดได้ว่าน่าจะมีแรงโน้มถ่วงควบคุมทั้งเอกภพ พอเรียนจบก็ได้เป็นอาจารย์ที่นั่นในปี ค.ศ.1669 สนใจการศึกษาค้นคว้าใหม่ ๆ ก่อนหน้านั้น

ความสำคัญของนิวเทินอยู่ที่สรุปผลของการค้นพบใหม่ ๆ ออกมาเป็นกฎวิทยาศาสตร์ว่า

1. เริ่มจากการหาข้อมูลโดยประสบการณ์
2. ตั้งสมมุติฐาน
3. ทดสอบด้วยประสบการณ์มากขึ้นและกว้างขึ้น
4. สรุปขึ้นเป็นกฎ
5. ประยุกต์ใช้อธิบายทุกเรื่องที่อยากรู้จนพบข้อขัดแย้ง
4. ปรับปรุงโดยเริ่มต้นจากข้อ 1.

นิวเทินคงรู้สึกตัวเหมือนเป็นคนแรกที่เปิดตามองเห็นโลกใหม่เปิดอยู่ต่อหน้า พร้อมที่จะให้โอกาสหาความรู้อย่างไม่รู้จบ ท่านได้ให้ข้อสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคนทั่วโลกจะมองข้าพเจ้าว่าอย่างไร แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเป็นเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่บนชายหาดทะเลอันกว้างใหญ่ เพลิดเพลินกับการเลือกหาก้อนกรวดสักก้อนหนึ่งที่เรียบและงามกว่าปรกติ ในขณะที่ความจริงที่คอยให้ข้าพเจ้าค้นหานั้น มีมากมายเหมือนทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเบื้องหน้าคอยให้ข้าพเจ้าค้นหา”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s