Luther, Martin

Luther, Martin มาร์ทิน ลูเธอร์

ผู้แต่ง : เอนก สุวรรณบัณฑิต
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

มาร์ทิน ลูเธอร์ (Martin Luther 1483-1546) เกิดที่ตำบลไอส์เลเบน (Eisleben) ในแคว้นซากเสน (Saxony) บิดาทำงานในเหมืองแร่แห่งมานเฟลด์ ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากคณะภราดาแห่งชีวิตร่วม (Brethren of the Common Life) เข้ามหาวิทยาลัยแอร์ฟูร์ท (University of Erfurt) ในปี 1501 (อายุ 18 ปี) เพื่อเรียนกฎหมาย บิดาต้องการให้เป็นทนายความมีชื่อเพื่อเป็นหลักของครอบครัว และท่านก็มีแววจะเป็นนักกฎหมายที่ดีมีชื่อ

แต่บังเอิญในวันที่ 2 กรกฎาคม 1505 ขณะที่ท่านเดินทางกลับมหาวิทยาลัยกับเพื่อนคนหนึ่ง เกิดพายุฝนและฟ้าผ่าโดนเพื่อนของท่านถึงแก่ความตายทันที ท่านปลงตกเห็นความอนิจจังจึงตัดสินใจเข้าถือพรตในคณะออเกิสทีนที่แอร์ฟูร์ทนั่นเอง

สองปีต่อมา (อายุ 24 ปี) ก็ได้รับศีลบวชเป็นบาทหลวง ศึกษาปรัชญาและเทววิทยาต่อไปในอารามของตน ซึ่งมีแนวโน้มทางลัทธินามนิยม สอนวิชาตรรกวิทยา ธรรมชาติวิทยา และพระคัมภีร์ที่มหาวิทยาลัยวิทเทนเบิร์ก (Wittenberg)

ปี 1510 ถูกส่งไปทำธุระของคณะฯ ที่กรุงโรมค่อนข้างนาน ได้เห็นความเหลวแหลกในสำนักสันตะปาปาที่ปรับปรุงสอดคล้องกับสมัยฟื้นฟู รู้สึกผิดหวังอย่างแรง ทำให้เริ่มคิดหาทางแก้ไข

ปีต่อมากลับไปสอนที่เดิม เริ่มเสนอแนวทางแก้ไข แต่ก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้มาก ครั้นมีการขายใบยกโทษบาป (Indulgence Certificate) เพื่อหาทุนสร้างโบสถ์เซนต์พีเทอร์ รู้สึกว่าทนต่อไปไม่ไหว จึงตัดสินใจปฏิรูปขั้นเด็ดขาด คือ ปิดใบแถลงการณ์คัดค้านหน้าประตูโบสถ์วิทเทนเบิร์กเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1517 มีผู้สนับสนุนมาก จึงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปอย่างไม่หวาดกลัว

ถูกสันตะปาปาลีโอที่ 10 คว่ำบาตร ก็เอาใบประกาศคว่ำบาตรเผาไฟเสียต่อหน้าผู้สนับสนุน ได้รับการคุ้มครองจากเฟรเดริกแห่งซากเสน ใช้เวลาแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเยอรมันและเขียนบทความต่าง ๆ เพื่อกำหนดคำสอนของลัทธิใหม่ในคริสตศาสนา ใช้เวลาสอนและปลอบใจผู้สนับสนุนจนสามารถตั้งลัทธิได้มั่นคง จนถึงแก่มรณกรรม

งานนิพนธ์ที่สำคัญคือ คัมภีร์ไบเบิลภาษาเยอรมัน, อรรถกถาคัมภีร์ไบเบิล เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s