Freud on ethic

Freud on ethic จริยธรรมของฟรอยด์

ผู้แต่ง : เอนก สุวรรณบัณฑิต
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

ความประเสริฐของมนุษย์

มนุษย์มีความประเสริฐตรงที่สามารถทำตัวให้อยู่เหนือธรรมชาติของ เอกภพได้ มนุษย์จะอยู่เหนือธรรมชาติถ้าหากอีโกว์สามารถทำการได้อย่างอิสระ นั่นคือใช้เหตุผลได้อย่างอิสระจากอิ๊ด (Id) อิ๊ดเป็นอุปสรรคสำคัญของเหตุผล เพราะอิ๊ดชอบทำอะไรอย่างไร้สติสัมปชัญญะขัดขืนเหตุผลและทำลายแผนการของเหตุผลอยู่บ่อยๆ ถ้าขัดขืนตรงๆ ไม่ได้ก็ชอบหลบหลีก มีอยู่บ่อยครั้งที่อีโกว์ (ego) ไม่อาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะไม่รู้สาเหตุ ทำให้บุคคลนั้นมีอาการทางโรคประสาท มากน้อยแล้วแต่ความรุนแรงของอิ๊ด ที่สามารถหลบหลีกการควบคุม

วิธีแก้ไขก็คือ ให้จิตแพทย์วิเคราะห์ดูจนพบสาเหตุว่าอาการของโรคในกรณีนั้นๆ เกิดจากความต้องการอันใดของอิ๊ด เมื่อจิตแพทย์ทราบสาเหตุนั้นและสามารถอธิบายพร้อมทั้งจูงใจให้ผู้ป่วยเชื่อสาเหตุนั้นได้ อิ๊ดจะหมดฤทธิ์เพราะเล่ห์เหลี่ยมถูกเปิดโปง อาการทางโรคประสาทจะหายหรือทุเลาลง แต่ต้องไม่ลืมรีบหาวิธีตอบสนองความต้องการของอิ๊ดด้วยเหตุผลภายใต้การควบคุมของอีโกว์ เพื่อให้มันหลบฉากไปแผลงฤทธิ์อย่างลับ ๆ ล่อ ๆ ต่อไปอีก

ความประเสริฐของมนุษย์จึงอยู่ที่การสามารถจัดระเบียบในจิตของตน โดยให้อิ๊ดอยู่ใต้การควบคุมของอีโกว์ และอีโกว์จะต้องฉลาดพอที่จะหาทางป้องกันให้อิ๊ดจนเพียงพอ เมื่อความเรียบร้อยระหว่างอิ๊ดกับอีโกว์แล้ว ซูเปอร์อีโกว์ (Super Ego) จะก้าวไปเรื่อย ๆ อย่างสะดวก มนุษย์จะก้าวในความประเสริฐขึ้นเรื่อยไป ตัวเองประเสริฐขึ้นแล้วก็อยากให้มนุษย์คนอื่นประเสริฐตามกันขึ้นมาด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s