economic and goodness

economic and goodness ภาวะเศรษฐกิจกับการทำดี

ผู้แต่ง : เอนก สุวรรณบัณฑิต
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

“ไม่มีใครยอมเป็นโสเภณีโดยไม่จำเป็น”

ข้อความนี้แม้จะไม่จริงเสมอไป แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความยากจนขัดสนมีส่วนทำให้สตรีจำนวนหนึ่งตัดสินใจยึดอาชีพนี้ ภาวะเศรษฐกิจจึงมีส่วนไม่น้อยที่จะจูงใจให้คนเราตัดสินใจทำดีหรือทำชั่ว

นอกจากนั้นก่อนจะถึงขั้นตัดสินใจ ภาวะเศรษฐกิจก็มีส่วนเตรียมความสำนึกไว้ก่อนแล้ว เพราะผู้ที่มีฐานะดีทางเศรษฐกิจย่อมจะมีโอกาศศึกษาได้สูงกว่าผู้ที่มีฐานะขัดสนทางเศรษฐกิจ

แต่ในขณะเดียวกันผู้มีฐานะดีทางเศรษฐกิจก็มีโอกาสที่จะฝ่าฝืนความสำนึกทางจริยะโดยไม่จำเป็นมากกว่าด้วยทั้งสองฝ่ายจึงมีทั้งส่วนได้เปรียบและเสียเปรียบกันคนและแง่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s