Descriptivism on ethic

Descriptivism on ethic จริยธรรมลัทธิบรรยายนิยม
ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

มอนโร ( D. H. Monro.  Empricism and Ethics.,  New York, 1967)  ถือว่า ought สืบเนื่องมาจาก is นั่นคือ สิ่งที่เราคิดว่าควรทำนั่นก็เพราะเราต้องทำสิ่งนั้น ความต้องการนี่แหละคือที่มาของจริยธรรม ได้ชื่อลัทธิว่า ลัทธิบรรยายนิยม (descriptivism) กล่าวคือ จริยธรรมคือประมวลคำบรรยายความต้องการของมนุษย์

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s