Barkeley and network

Barkeley and network บาร์กลีย์กับเครือข่าย
ผู้แต่ง : รวิช ตาแก้ว
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เบิร์กลีย์ (George Berkeley) ในหนังสือ ลต. De Motu, 1721 (ว่าด้วยการเคลื่อน) แถลงว่าพลังเป็นสิ่งลึกลับพอ ๆ กับพระเจ้า ใครเชื่อเรื่องพลังได้ก็เชื่อเรื่องพระเจ้าได้ไม่ยาก เท่าที่พอจะชี้แจงได้ก็คือพลังเป็นหน่วยทางคณิตศาสตร์ (mathematical units) ที่สมมุติขึ้นเพื่อใช้คำนวณการเปลี่ยนสภาพของเทห์ (เทห์คือหน่วยหนึ่งของสสาร) ธรรมชาติของสสารมีภาวะเฉื่อย (inertia) เป็นปกติ คือถ้าอยู่นิ่งก็อยู่นิ่งจนกว่าจะมีพลังมาทำให้มันเคลื่อน และเมื่อเคลื่อนอยู่แล้วก็จะเคลื่อนเรื่อยไปจนกว่าจะมีแรงมาลดหรือเพิ่มความเร็ว แรงจึงเป็นสิ่งลึกลับ ที่ทำการได้จริงในสสาร แต่เมื่อประจำอยู่กับเทห์ใดก็ไม่ทำให้เทห์นั้นของสสารมีน้ำหนักมากขึ้น แต่ทำให้สสารเทห์นั้นเพิ่มหรือลดความเร็วได้ ความเป็นจริงของพลังจึงต่างจากความเป็นจริงของสสาร จะว่าเป็นจิตก็ไม่เชิงเพราะมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดและใจเสรี เมื่อกำหนดให้มันเป็นหน่วยคณิตศาสตร์แล้ว ก็สามารถคำนวณการทำงานของมันได้และทดสอบได้ว่าเป็นจริงสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: