Aurillac, Gerbertof

gerbert

Aurillac, Gerbertof เกอร์เบิร์ท

ผู้แต่ง : กันต์สินี สมิตพันธ์
ผู้ปรับแก้ : กีรติ บุญเจือ

เกอร์เบิร์ท (Gerbert of Aurillac 938-1003) เป็นนักพรตแห่งอารามโอริลลัก ประเทศฝรั่งเศส ภาคกลางตอนใต้ ได้เป็นผู้อำนวยการที่มหาวิทยาลัยแห่งแรงส์ (ระหว่าง 972-980) ถือโอกาสปรับปรุงการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่แอลคูอินได้กำหนดไว้ ลูกศิษย์นำเอาไปเผยแพร่ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลายเป็นแบบแผนต่อมาประมาณ 2 ศตวรรษ

ในวิชาตรรกวิทยากำหนดให้สอน ลต. LogicaVetus (ตรรกวิทยาเก่า) แทนวิภาษวิธี กำหนดให้ใช้ตำราตรรกวิทยาเขียนโดยแอเริสทาเทิลทั้งหมด (ยกเว้น Posterior Analyticsเพราะยังไม่รู้จัก) งานเขียนของซีเซอโรว(Cicero) และงานเขียนของพอร์เฟอรี (Porphyry) ซึ่งแปลเป็นภาษาละตินโดยโบเอเธียส (Boethius) กำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกโต้วาทีกัน ตามระเบียบการของตรรกวิทยาที่เรียนมา เขียนคู่มือเพิ่มชื่อ On That Which IS (ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอยู่)

ในวิชาดาราศาสตร์กำหนดให้ใช้ตำราของทาเลอมิ (Ptolemy) ที่แปลเป็นภาษาละตินโดยให้นักศึกษาต้องสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนประกอบ

วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เกอร์เบิร์ทถนัดเป็นพิเศษ ได้ศึกษาจากตำราอาหรับและเขียนตำราขึ้นเองเป็นภาษาละติน ให้นักศึกษารู้จักใช้ลูกคิดโดยเขียนตำราให้ด้วย ได้พัฒนาเรขาคณิตของยูคลิด

วิชาไวยากรณ์ให้ใช้ตำราของพริสเซียน (Priscian) มีภาคปฏิบัติโดยอ่านนักวรรณคดีละตินต่าง ๆ ด้วยเช่น Virgil, Terence, Horace, Seneca, Quintillian, etc.

ต่อมาเกอร์เบิร์ทได้รับเลือกเป็นสันตะปาปานามว่าซิลเวสเทอร์ที่ 2 (Sylvester II คอ. 999-1003) และลูกศิษย์ชื่อฟูลเบิร์ท (Fulbert of Rheims 960?-1028) ได้เป็นผู้ก่อตั้งและอำนวยการมหาวิทยาลัยแห่งชาตร์ (School of Chartres) ช่วยให้ผลงานของเกอร์เบิร์ทเป็นที่ยอมรับกว้างขวางและนาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s