Artistic and goodness

Artistic and goodness ศิลปกรรมกับการทำดี
ผู้แต่ง : ตรี บุญเจือ
ผู้ปรับแก้ : ศ.กีรติ บุญเจือ
วรรณกรรม เช่น นวนิยายและศิลปกรรมด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนต์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อความประพฤติของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพียงใด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมเด็กและวัยรุ่นคงรู้กันดีอยู่แล้ว อิทธิพลที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือ ตัวอย่างการตัดสินใจและการปฏิบัติตัวอย่างที่ดีจะชักจูงให้อยากเป็นวีรบุรุษแห่งความดี ตัวอย่างเลวก็จูงใจให้มักง่าย อยากได้สิ่งที่ต้องการโดยวิธีที่ไม่ยุติธรรมและตัวอย่างเพ้อฝันเลื่อนลอยก็มีอิทธิพลจูงใจให้เพ้อฝันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แทนที่จะมีมานะบากบั่นตามสภาพความเป็นจริง และใฝ่ฝันในเรื่องสร้างสรรค์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s