ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

pse

เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา อย่างที่เรียกได้ว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะเข้าใจให้ลึกซึ้งได้ก็ต้องวิเคราะห์วิจักษ์และวิธานกันอย่างปรัชญาและด้วยปรัชญาสายกลางที่ทันสมัย ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย เป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ไม่ยึดติด ยึดเหนี่ยวแล้วได้พัฒนาคุณภาพชีวิตไปเรื่อย ๆ พัฒนาไปปรับตัวไปเรื่อย ๆ เลยขั้นหนึ่งแล้วก็แสวงหาขั้นต่อไปโดยไม่ยึดติดแต่ยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นขั้นกลางให้พัฒนาสู่ขั้นที่สูงขึ้น ได้ขั้นสูงขึ้นแล้วก็ปล่อยวางจากทุกขั้นที่ผ่านมาแล้ว และใช้ขั้นปัจจุบันเพื่อเป็นทางผ่านสู่ขั้นต่อไปตามลำดับ

นี่คืออุบายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทั้งปรัชญาสายกลางและเป็นวิถีพัฒนาคุณภาพชีวิตตามขั้นตอนของคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

@ กีรติ บุญเจือ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s